מסלולי לימוד להכשרת מטפלים


לימודי הכשרת מטפלים בצורה מכוונת, השתתפות בשיעורים וירטואלים לצד פתרון תרגילים ומבחנים בסוף כל פרק. לשם קבלת תעודת מטפל יש לבצע התנסות קלינית בהיקף של 48 שעות לפחות.