לימודי הכשרת מטפלים בצורה מכוונת, השתתפות בשיעורים וירטואלים לצד פתרון תרגילים ומבחנים בסוף כל פרק. לשם קבלת תעודת מטפל יש לבצע התנסות קלינית בהיקף של 48 שעות לפחות.