איגוד הסו-ג'וק הבינלאומי בישראל
מבחינה מקצועית איגוד הסו-ג'וק הבינלאומי פועל כיום לסטנדרטיזציה של שיטת הסו-ג'וק על מנת לשמור על רמה גבוהה ביותר של הוראה לצד יכולות טיפוליות מתקדמות של המטפלים הצעירים. הרמה הגבוהה מתבטאת מחד בעדכון התפתחויות של חומרים המתקדמים והאחרונים אותם לימד פרופ' פארק דוגמת סו-ג'וק קי ומדיטציית החיוך ומאידך פיקוח על סטנדרטים גבוהים ביותר של אתיקה טיפולית ורמה מקצועית של המטפלים בשיטה.
תוכניות הלימודים מתעדכנות מעת לעת ופרוטוקולי הטיפול בפתולוגיות שונות מתעדכנים על בסיס שיתוף פעולה עם מרכזי סו-ג'וק ברחבי העולם ובראשם מחלקת המחקר והפיתוח של איגוד הסו-ג'וק הבינלאומי בנגפור, הודו.

על מנת לקבל הסמכה מאיגוד הסו-ג'וק הבינלאומי על המטפלים לעמוד במבחנים עיונים ומעשיים לצד הצגת ידע מעמיק גם במדעי הרפואה הבסיסיים דוגמת אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה. המטפלים המוסמכים מוזמנים להשתלב בהתנסות קלינית בטיפול התנדבותי בקהילה ואף במחקרים מדעיים במרכזים הרפואיים השונים.

הפצת השיטה הינה מבורכת ומעודדת ע"י האיגוד גם ברמה בסיסית של ריפוי עצמי וריפוי קהילתי. מאידך הכשרת מטפלים ע"י מורים שאינם מורשים ומוסמכים להוראה ע"י האיגוד ("פיראטיים") הינה אסורה בשל חשש מפגיעה בשם הסו-ג'וק ושימוש לא נכון בשיטה.
מסיבות אלו, פועל האיגוד להסמכת מורים מורשים וכיום מתנהלת פעילות משפטית על מנת למנוע הוראה ע"י גופים שלא עברו הכשרה מתאימה ע"י האיגוד.

מטפלי סו-ג'וק באשר אתם, לא משנה היכן למדתם, כל עוד רוח הסו-ג'וק נושבת בכם, הצטרפו אלינו, יחד נדאג להשלמת החוסרים הדרושים ונשמח למנותכם לשגרירים שלנו ולהביא את הרפואה הזו לכל בחיוך סו-ג'וק לכולם!!!