תיאוריית שלושת המקורות

החידוש העיקרי בתורת הסו-ג'וק לעומת הפילוסופיה הסינית העתיקה של היין והיאנג הינו תיאוריית שלושת המקורות. תיאוריה זו עוסקת במערכת יחסים בין 4 כוחות יסוד הנמצאים בבסיס כל תופעה המתרחשת ביקום. ארבעת הכוחות ומערכת הגומלין שלהם מתבטאים  החל מרמת המבנה התת אטומי והמולקולארי דרך מבנה גוף האדם,
כמו גם במערכות חברתיות או ממסדיות והן במושגים מופשטים כגון מרחב או זמן.

התיאוריה מאפשרת הרחבה משמעותית של הידע בתחום הרפואה האנרגטית והאקופנקטורה ומאפשרת הבנה עמוקה ומדוייקת יותר של המערכות האנרגטיות והפיזיולוגיות בגוף האדם.


לימוד והבנה של ארבעת הכוחות מאפשרים לזהות אותם בתופעות שונות בטבע ובכללם גוף האדם ואף לשלוט בביטוי של כוחות אלה ובדרך זו להביא להחלמה יעילה ושורשית ממצי מחלה ואף ממחלות כרוניות ומסובכות.

על מנת להבין את הכוחות ומשמעותן ניתן להתבונן בתיאוריית הבריאה הפיזיקלית של העולם.

המדע המודרני טוען שהיקום שלנו נוצר כתוצאה מהמפץ הגדול.


לפי תיאוריה זו רגע לפני המפץ הגדול במימד הזה לא היה כלום (היום אפילו המדענים חולקים על נתון זה וחלקם מסבירים כל הכל נע בצורת גלגל ולכן תרם בריאת היקום הוא כבר נברא בעבר אינסוף פעמים) וברגע לאחר מכן כבר הופיע מגוון עצום של צורות שונות של גלקסיות, כוכבים ומערכות כוכבי לכת. הכול התחיל מנקודה בודדת ללא שום מימד.


בו בזמן עם המפץ הגדול נולדו החוקים הפיזיקלים של העולם שלנו, נבראו מימדי המרחב והזמן. דקות ראשונות לאחר הבריאה כל החומר שהתגלה היה מורכב רק מהאור ההתחלתי שהחל להתקרר ולהתפשט במהירות עצומה. בהמשך, עם ירדת הטמפרטורה כוח הכיווץ התחיל לפעול בניגוד לכוח ההרחבה, ובעקבות ההתקררות והכיווץ התאפשרה היווצרות חלקיקים חדשים כמו קווארקים, אלקטרונים, ניוטרונים ופרוטונים שיצרו יחד אטומים, האטומים הרכיבו מולקולות והמולקולות יוצרו, כוכבים, גלקסיות ושאר מרכיבי היקום. האיזון בין כוחות ההתרחבות לכוחות הכיווץ התרחש בהמשך ההתפתחות, ושם הגיעו לאיזון היחסים אנרגטיים, נוצרו כוכבי לכת ובחלקם התפתחו חיים.


אם ננתח את שלבי הבריאה בקווים כלליים ואת החוקים הפועלים ביקום נוכל להבחין כי קיימים ארבעה כוחות בסיסיים המשפיעים על כל תהליך המתקיים בעולם הזה.


פרופ' פארק קרא לכוחות האלה על פי תכונותיהם בשמות היווניים הטרו, הומו, ניוטרו וניוטו העומדים בבסיס תיאוריית שלושת המקורות. כעת נסקור את הכוחות ונבין את אופיים, יש לזכור כי המילים הינם מוגבלת לתיאור מושג האנרגיה. האנרגיה היא מושג המופשטת ועשויה רבדים רבים.


על מנת להבין את משמעות האנרגיה יש להשתמש בתיאורים רבים של אותה תופעה ובעיקר לנסות ולחוש על מנת שנוכל לחוות את מה שבורא עולם יצר סביבנו ובתוכנו. לכולנו יש מנגנוני חישה לזהות וליצור רזוננס עם כל האנרגיות, ככה אנחנו בנויים , בצורה מופלאה. החוכמה הזו הייתה יודעה לאבותינו ולנביאים אבל הלכה לאיבוד במשך השנים עם חורבן בית שני והאסונות שליוו אותו, התפתחות המדע המדויק לכאורה גרמה לזנוח ולשכוח את התורות העתיקות שנשמרו בסתר, בין השורות של התורה הקדושה.


 כוח הניוטו – האפס No

הניוטו בעולמינו הוא כוח בלתי נראה, הוא החיבור למימד אחר, הוא לא כאן אבל נמצא בהכל, הניוטו הינו לא אור ולא חושך, לא זמן ולא מרחב, הוא בעצם - כלום. זהו העולם ששמו עולם האפס. באיזשהו מובן עולם האפס הוא עולם מושלם, אין בו מלחמות, אין סכסוכים, אין טוב ואין רע, אין מחלות ואין רגשות וכדומה.


אז מה יש בעולם האפס? עולם האפס מצוי במימד אחר, וכוח הניוטו מחבר לעולם הזה. בעולם הניוטו לא מתקיימים ערכים כמו זמן ומרחב אשר מתקיימים בעולמינו. הניוטו בעולמנו למעשה הוא רק השתקפות, מעין צל של עולם עליון יותר בו יושב בורא עולם, עם כל המלאכים ונשמות כל הברואים, כוח הניוטו בעולמינו הינו צל של הניוטו אפס שנוצר ע"י הבורא, ההשתקפות שלו. במקום שנוצר ניוטו נוצר גבול בין עולם האפס לבין העולם האמיתי. הגבול הוא שער לעולם האמיתי. דרך השער הזה ברגע התרחשות המפץ הגדול השתחרר כוח ההטרו שהדחף הטבעי שלו הוא שינוי ועליו נרחיב בקרוב.


כוח הניוטו קיים בכל נקודה של המרחב כי עולם האפס לא נמצא בנפרד אלא מתקיים יחד עם העולם האמיתי. דרך הניוטו כל תופעה מקבלת את האנרגיה האין סופית של עולם האפס באופן תמידי. דרך כוח הניוטו אפשר תמיד להתחבר לבורא עולם ותמיד להתחבר בין נשמות לא משנה היכן המיקום הפיזי ואיפה אנחנו נמצאים על ציר הזמן כיוון שבעייני מימד הניוטו אין מקום וזמן.


לכוח הניוטו טבע אפסי, המספר שמאפיין אותו הוא 0, הצבע שלו הוא שחור והצורה הגיאומטרית היא נקודה. לנקודה אין ממדים כלומר המימד שלה הוא 0 מאידך בנקודה משולבים אפס ואינסוף.


ניוטו זה משהו שלא קיים, משהו נסתר בעולם האמיתי או בכלל לא מתגלה בו לכן קשה למצוא את הניוטו למרות קיומו של כוח בסיסי הזה בכל דבר ובכל תופעה. דרך הניוטו אפשר לתקשר עם עולם האפס כי חלקו נמצא בעולם האפס והחלק השני בעולם האמיתי.


 


כוח הומו - Ho


מהאמור לעיל ברור כי הבורא לא היה יכול לאפשר שהכוח הטרו יהיה יחיד שישלוט בעולם הזה. לפיכך, מיד כאשר יצא כוח ההטרו, יצא אחריו כוח ההומו שהוא[1] בעל אופי של העדר שינוי.


כוח ההומו אוהב יציבות וחוסר שינוי, הוא אוהב את החיבוק (ביחד) בעוד הטרו שונא אותו. הוא ממתגעגע לעולם 0 ותמיד רוצה לחזור לשם למצב של אחדות עם הבורא ועם הכוחות. להומו יש רעיון אחד בלבד והוא לתפוס את הטרו ולהחזיר אותו לעולם האפס כי בעולם האפס הכול כל כך טוב ויציב. לפיכך, כוח ההומו מתנגד לכל שינוי ללא שום קשר אם השינוי הוא לטובה או לרעה. כלומר, השאיפות של כוח ההומו בדיוק הפוכות למטרות של כוח ההטרו. הטרו יוזם ואילו הומו מגיב כלומר נותן תשובה.


הטרו הוא אקטיבי ופעיל ואילו הומו הוא פסיבי. מכיוון שכוח ההומו אינו יכול לעצור את הפעילויות של הטרו, הוא יוצר תופעות העוזרות להוריד את מידת השינויים. למעשה כוח ההומו מאפשר את הקיום שלנו פה, אילו היה תלוי בהטרו היינו נולדים ומתים בשנייה אחת, כוח ההומו משמר את המצב הקיים ויוצר גבולות ומסגרת פיזית לקיום שלנו, למעשה כל החלק החומרי שלנו הוא בעל מאפייני הומו עם שינויים איטיים יחסית לעומת החלק הנפשי שהוא הטרו ויכול להשתנות בשנייה אחת מקצה לקצה.


כוח ההומו מאט את תהליכי השינוי. לפיכך, בעולם האמיתי כל דבר וכל תופעה הם בעלי מהירות מוגבלת משלהם התלויה בפשרה בין כוחות הטרו והומו. השינויים חלים בהדרגה ולא ביעף וזה נותן אפשרות להבין ולחוש את המהות ואת המשמעות של המתרחש.


כוח ההומו יוצר את תופעת הדמיון. כל התופעות המגוונות אשר נוצרות בעולם האמיתי דומים זה לזה. כתוצאה מכך מידת ההבדלים בין התופעות יורדת. לדוגמה, צמחים ובעלי חיים דומים בזה שיש להם מבנה תאי. כל ממלכות החי הצומח והמינרלים דומים כי כולם מורכבים מאטומים. הדמיון מאפשר פעילות הדדית ואיחוד. כלומר, על ידי החדרת הדמיון כוח ההומו פותר את המשימה האסטרטגית החשובה שהיא לאחד את כל הקיים באיזשהו שלב.


הומו רוצה להחזיר את הכול למקור, לנקודת המוצא. לפיכך, הכול חוזר על עצמו, הכול מתפתח באופן מחזורי. כוח ההומו מתנגד לכל תנועה ישירה וחדה ומעגל את המסלול.


הומו רוצה להחזיר את העולם האמיתי למצב האפסי, הומו לא רוצה לאפשר שינויים כלשהם, הוא שגרתי, ונוטה להאט כל שינוי שהוא כולל תנועה כלשהי. ההשפעה של כוח הומו מורגשת בתופעות כיווץ, איחוד, הפשטה. הדמיון הוא אחד התופעות הבולטות של כוח ההומו. האטה של תהליכי הקיום, ירידה בתפקוד מערכות, הזדקנות הגוף שהינה תהליך איטי והדרגתי היא גם תחת השפעת כוח ההומו. מוות הוא גם הומו. למטה, אדמה, צד ימין של הגוף, נקבה, כאב, קור, חורף, סתיו, דיכאון כל אלה הם הומו.


כוח ההומו רודף מאחורי ההטרו ומטרתו לעצור, להחזיק, להחזיר למצב התחלתי, לאפס את השינויים, לקפוא, לאסור. כוח הומו הוא בדיוק ההפך להטרו ותמיד פועל באותות מישור. לא ניתן להבחין בהומו ללא הטרו ובהטרו ללא קיום הומו ולמעשה כוח ההומו תמיד מכיל בתוכו את ההטרו, האופי שלו הוא זוגי, הוא נקבה ואכן בתוך הנקבה יש תמיד את היכולת להוליד דור נוסף.


אם אנו יכולים להבחין אך ורק בשתי תופעות אחת תהיה הטרו והשנייה הומו. שמש מול ירח, זכר מול נקבה, למעלה מול למטה, גז מול מוצק וכו'.

כוח ההומו מתנגד לשינויים, מאחד ומפשט וכך הוא אחראי על הופעת תכונות הדמיון בין דבר לדבר ובין תופעה לתופעה. כוח ההומו אחראי על התהליכים של כוח הכבידה, על היווצרות של גלקסיות האם, של כוכבים וכוכבי לכת. כוח הומו מחזיק אותם סביב מרכזי כובד קבועים. בניגוד לכוח ההטרו הומו אוהב תנועה מעגלית, לא מקבל פתאומיות ולא אוהב זוויות חדות.


האפיון המספרי של הומו הוא 2. מספר זוגי זה מורכב מאחת של הומו עצמו, מהאפס של עולם האפס ומאחת של הטרו מכיוון שאם הומו רוצה לתפוס את הטרו הוא צריך להכיר אותו היטב.


האפיון הגיאומטרי של ההומו הוא עיגול. עיגול הוא צורה מישורית ויש לו שני ממדים.


הצבע של הומו הוא כחול.


כוחות הומו והטרו נמצאים ביחסים קוטביים זה עם זה. הם משקפים את כוחות יין ויאנג הידועים כבר אלפי שנים בפילוסופיה סינית. כוחות הומו והטרו נמצאים ביחסים הפוכים ובמאבק תמידי, המאבק הזה מאפשר את יצירת הכוח החשוב ביותר בחיינו, כוח הניוטרו – השלמות, החיים, החיוך.[1] פרופ' פארק דיבר על כוח הטרו בזכר ועל כוח הומו בנקבה. הדבר אינו מקרי. 

כוח ניוטרו – Ne
כפי שאמרנו קודם העולם האמיתי לא יכול להתקיים אם רק שני כוחות הטרו והומו קיימים בו. לפיכך, נוצר הכוח המופלא והמאזן ששמו ניוטרו. ניוטרו הוא כוח מאוזן שתכליתו לאזן בין הכוחות שהשתחררו בעולם האמיתי ולהביא לשלמות, לחיוך.

הכוח הזה נוצר כתוצאה של איחוד יצירתי של ניוטו, הטרו והומו ולכן כוח הניוטרו מכיל את היכולות של שלושת הכוחות הללו.
כוח הניוטרו כולל בתוכו את סה"כ המאפיינים המקסימאלי, הוא הגדול ביותר, המורכב ביותר והמושלם ביותר, הוא מתקיים אך ורק בעולמינו והינו הכוח החשוב ביותר שמאפיין את העולם הזה, הוא השלמות של הבריאה.

הניוטרו הינו תולדה של הניוטו דרך המאבקים בין ההטרו וההומו. הוא יכול להיות מהיר כמו הטרו, איטי כמו הומו ושקט כמו ניוטו. בנוסף, לניוטרו ישנן תכונות משלו אשר נולדו על ידי שילוב של תכונות של ניוטו, הומו והטרו. בזכות שילוב זה שום דבר לא יכול להתחרות עם ניוטרו בכוח ההשפעה על העולם הזה ולכן דווקא כוח הניוטרו שולט על הכול בעולם המגוון שלנו.

רוח הקיום מתגלה בכוח ניוטרו דרך צינור הניוטו. כוח הקיום נמצא בניוטרו, ניוטרו הוא "הבעלים שלו", הכוח המבצע את העבודה על מנת לתמוך בחיים על פני כדור הארץ. רוח הקיום מביא את כוונותיו אל כל חי כולל גם את תודעה האנושית דווקא דרך ניוטרו.


ניוטרו הוא הכוח הכי חשוב, פעיל ואחראי. הוא משתתף בכל תופעות של העולם האמיתי, הוא שולט בתופעות האלה ונותן להן אפשרות לחיות באיזון זה עם זה ולהתפתח. בהנהלת כוח ניוטרו כל שאר הכוחות הבסיסיים גם הם פעילים למען הקיום.
ניוטרו אינו בולט, הוא מבצע את העבודה בשקט ובאופן בלתי מורגש. כל ההשפעות של ניוטרו חלות באופן מהיר וטבעי, ללא מאמצים, ללא מעורבות של תהליכים קוטביים כמו כיווץ והתרחבות. כאשר ניוטרו שולט אין מודעת שמשהו פועל, הכול עובר מהר, טבעי וחלק, הכל פועל בצורה מושלמת.


המטרה העיקרית של ניוטרו היא להחזיק את העולם באיזון על ידי יצירת פשרה והרמוניה ולכן לכל תופעות הניוטרו ישנם יופי, סימטריה וקצב.


כוח הניוטרו נועד לסדר, שיטתיות ורציונאליות. הוא מאחד ומאזן חלקים של השלם, מתקן ומשכם, מרכז ומקדם הסתגלות. לתופעות שבהם בולט הניוטרו ישנה לביליות (גמישות). בכל מה שאנו רואים סביבנו, בכל חפצים תלת ממדיים ישנן מאפיינים של ניוטרו כיוון שבזכות ניוטרו דווקא נוצר מרחב תלת מימדי.

כוח הניוטרו הוא כוח של הרמוניה. זהו הכוח השואף לשיתוף פעולה, לאיזון, יעילות ותחזוקה של כל הדברים, להתפתחות תכליתית ולהשתכללות עצמית. כוח הניוטרו כולל בתוכו לא רק את כל התכונות של הומו והטרו אלא גם את המודעות העצמית הפנימית ואת התוכנית לעבודה. בקידום ההתפתחות העצמית כוח הניוטרו מגלה את תכונות הגישור, הפשרה, הכנות, הגמישות, השיטתיות, התכליתיות, היעילות, הרציפות, ובלתי נלאות.

יחד עם זאת כוח ניוטרו פועל מתוך תועלתיות של המצב בלבד, הוא מוכן להתמודד עם קשיים תוך כדי שמירה של שלום פנימי שלו ושל הידע על הצלחה בסוף. ביצירת העולם כוח הניוטרו משקף את ההיבט האבולוציוני, יוצר חוקים וכללים אופטימאליים, מכוון את החומר לשינוי איכותי ולהופעתם של חיים בעלי מודעות עצמית. ניוטרו מגשר בין הומו להטרו, בין תנועה למעלה לתנועה למטה, בין דחייה ושאיפה, בין גאות ושפל, בין סבילות ופעלתנות. על ידי הגישור הזה כוח הניוטרו מאפשר את היווצרות העולם האמיתי ואת קיומו במגוון צורות ויחסים ללא התרחבות רגעי וללא התמוטטות.

מבחינת שלושת המקורות כל מחלה נובעת מאיבוד ניוטרו במקום הבעיה.

האפיון המספרי של ניוטרו הוא 3 ומעלה. במספר זה כלולים שלושה כוחות שהם ניוטו, הומו והטרו.

צבעו של הניוטרו הוא ירוק.

הצורה הגיאומטרית היא ספיראלה. ספיראלה הינה תוצאת האיחוד של ישר ומעגל (ספין) המאפיינים של כוחות הטרו והומו. לספיראלה יש יציאה לעולם תלת מימדי היא מוסיפה את המימד השלישי. הספיראלה המתקיימת במבנים רבים בטבע :במערבולת, באצטרובל, בחילזון, כל האיברים הפנימיים בגופנו, מערבולת השיער בקדקוד הראש, בטביעת האצבע, בפרחים, בגלקסיות וכדומה. למעשה כל האוביקטים שאנו רואים סביבנו הם תלת-ממדיים

ולכל לכל האוביקטים סביבנו יש תכונות ניוטרו. 

הניוטרו שמשקף את תכלית הקיום שלנו בעולם הזה נמצא בקוטביות הפוכה לניוטו שנמצא תמיד מימד אחד מעל.

הן ברמה התת אטומית והן ברמה האטומית, ברמה הכימית, במבנה הגוף, במבנה היבשות, האוקינוסים וכו', הכל מתנהג ומתקיים לפי מודל שלושת המקורות.

הבה נתבונן במספר מודלים של שלושת המקורות בגוף ובעולם סביבנו.

למעשה גם בפיסיקה האטומית והמודרנית גילו כי מתקיימים בעולמינו 4 כוחות בסיסיים ביותר :