טיפולי סוג'וק בסוכרת ברדיו מהות החיים בתוכנית סך חלקיי - סוכרת - סך חלקיי
תוכנית רדיו בנושא סוכרת