בן 13 סוכרת סוג 1 ורגישות לצליאק
יענקלה
בן 13 סוכרת סוג 1 מילדות. בנוסף רגישות לגלוטן. תלמיד טוב. משפחה תומכת