פוליפ - ברחם (לאחר דימום ואולטראסאונד)

ט ר ם    ה ו ש ל ם


רחם עם פוליפ. הפוליפ נמצא ברירית של הרחם והיא יובש:

 H i A A  קור/להט 

מע' המין, תקרת הרחם, רירית, פוליפ, טיפול.

דרך הטיפול והסבר:

נכנס דרך מע' תפקודית להט - i.


i ~ VI מע' תפקודית להט.
H~III מע' המין
i ~ V תקרת הרחם
A~ V רירית הרחם
A פוליפ.
כאן אני עושה את הטיפול: מעלה קור ומורידה להט.

בשנה ג' עושים דרך קיצור למע' תפקודית להט. זה רק בתודעה.