שרירן - מיומה ברחם בגלל דימום ואולטראסאונד


ט ר ם   ה ו ש ל ם


רחם  עם שרירן:

HDLA מע' המין - גוף הרחם - שריר הרחם - השרירן שהוא היובש שברוח (השריר). 

דרך הטיפול והסבר: 

נכנס למע' תפקודית להט - i.
i ~ VI מע' תפקודית להט.
H~ IV מע' המין.
D ~ I גוף הרחם.
L~ V שריר הרחם.
A השרירן/המיומה: טיפול: 
להעלות קור/להוריד להט.

בשנה ג' עושים דרך קיצור ולא כותבים את הכניסה למע' תפקודית להט. זה רק בתודעה.