1 דקות קריאה
התהליך הטיפולי בשיטת הסו-ג'וק

התהליך הטיפולי בסו-ג'וק

למעשה ניתן לדמות את התהליך הטיפולי למהלך של "משיכות חבל אנרגטיות" - אנחנו מושכים לכיוון מסוים ואילו הגוף מנסה להחזיר את הדברים למקומם ה"רגיל" והישן. יש להבין שחוסר האיזון בסביבת המטופל ובהרגלי החיים שלו (עבודה, פעילות גופנית, תזונה, חיים אישיים) הם שהביאו למצב ה"מחלה". ככל שהמחלה יותר ממושכת ויותר כרונית כך תהליך הטיפול עשוי להיות ממושך יותר ולדרוש שינויים רבים יותר. לאחר הטיפול חוזר המטופל לחוסר האיזון של חייו וסביבתו (אשר הביאו למחלתו מלכתחילה) ויש להבין שבמצבים מסוימים עד שלא יתבצע שינוי מספק באורח החיים או בצורת החשיבה, יקשה על השינוי המבורך להישאר קבוע בחיינו.

השינוי לא חייב להיות קיצוני, אבל חייב להיעשות שינוי על מנת שניתן יהיה לשמור על האיזון החדש. עם תום סדרת הטיפולים, יוכל המטופל לשמור על האיזון שנוצר בעזרת שיטות שונות לריפוי עצמי, אשר לימד אותו המטפל. לשיטות אלה אנו קוראים באיגוד הסו-ג'וק בפשטות: "שיעורי -בית".